Βασούλα Πεντάκη - Ρύντεν

COVER STORY
Θύελλα αντιδράσεων από την εκκλησία για την ψευτοπροφήτισσα

❱❱ Ισχυρίζεται ότι βλέπει οράματα και συνομιλεί με τον Χριστό