Όροι Διαγωνισμού

Όροι συμμετοχής:

H Espresso διαθέτει  20 δώρα σε διαγωνισμό που θα διεξαχθεί από τις 21/11/2020 έως τις 14/12 /2020 σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

·        Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

·        Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει 20 ημέρες, από τις 21/11/2020 έως και 14/12/2020

·        Καθημερινά θα φιλοξενείται στην εφημερίδα “Espresso” ημισελιδη καταχώριση με  κουπόνι ημέρας το οποίο θα πρέπει να κρατήσει ο αναγνώστης σε περίπτωση που θέλει να διεκδικήσει το δώρο. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό περισσότερες από μία φορές, αλλά μπορεί να κερδίσει μόνο μία.

·        Η συμμετοχή στον διαγωνισμο γίνεται με like και σχόλιο στην αντίστοιχη καταχώρηση στο fb της Espresso (espressonews), η οποια θα αλλάζει καθημερινά. Στο τέλος της ημέρας και έως τις 20.00 το απόγευμα θα γίνεται η κλήρωση και ο νικητής θα ανακοινώνεται στο αμέσως επόμενο φύλλο της εφημερίδας αλλά στα social media της Εspresso.

·        Ο νικητής θα πρέπει να έχει στην κατοχή του το κουπόνι της συγκεκριμένης ημέρας, για να παραλάβει το δώρο.

·        Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του διαγωνισμού με δικά τους τεχνικά μέσα. πέ ή τεχνικές

·        Τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα ενταχθούν σε βάση δεδομένων, η οποία θα τηρείται από την EΣΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε η οποία εδρεύει στην ανωτέρω δηλωθείσα διεύθυνση. Τα στοιχεία θα επεξεργάζεται η εταιρεία και πρόσωπα τα οποία θα ενεργούν κατ’ εντολή της ή σε συμφωνία μαζί της, για σκοπούς δημοσιότητας. Όποιος ενδιαφέρεται να ζητήσει την ενημέρωση ή διαγραφή των στοιχείων του απευθύνεται στην ανωτέρω διεύθυνση. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα μεταβιβαστούν, πουληθούν ή ενοικιαστούν σε τρίτους, πλην του νομικού προσώπου της ποδοσφαιρικής ομάδας που θα ετοιμάσει τα εισητήρια διαρκείας για τα οποία απαιτείται η καταγραφή σχετικών προσωπικών στοιχείων. Στο e-mail που θα δηλώσει ο συμμετέχων ενδέχεται η Εταιρεία να του αποστέλλει ενημερωτικά/διαφημιστικά e-mails.

·        Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου, ηλεκτρονικού τύπου και social media. Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

·        Η εφημερίδα διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό.