Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

Νέο single με άρωμα «Survivor» για τους Δάντη – Μπο

«Το ξέρεις, για 'σένα λιώνω, παγώνω και μετανιώνω, τα...

Eurovision 2023: Ένσταση για την επιλογή Βερνίκου από τον δικηγόρο της Μαντζούκη...

Αρχισαν τα... όργανα στην ελληνική Eurovision. Ο δικηγόρος της...

Ντρου Μπάριμορ: Η ταινία που της άλλαξε τη ζωή – «Άλλαξε τον...

Η Ντρου Μπάριμορ σε συνέντευξη είπε πως υπάρχουν ρόλοι...

Η διαμαρτυρία καλλιτεχνών στο Σύνταγμα

«Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι» διεμήνυσαν χθες οι Ελληνες καλλιτέχνες...

Attica Bank – Ανακοίνωση

Η “ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” (εφεξής η “Τράπεζα”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό

Η “ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” (εφεξής η “Τράπεζα”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατόχων κοινών μετοχών, που πραγματοποιήθηκε στις 22.11.2015, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας από €0,30 σε €5,90400001090479000 με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από 1.364.362.467 σε 69.327.361 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), δηλαδή σε αναλογία 19,6800000363493 παλαιές κοινές μετοχές για κάθε μία (1) νέα μετοχή.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.11.2015 ενέκρινε επίσης τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 388.510.531,80 και τη δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από € 5,90400001090479000 (μετά το reverse split) σε € 0,30 ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διαγραφή του εναπομείναντος μέρους των ζημιών ύψους € 158.569.495,69 όπως προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 που εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που έλαβε χώρα την 23/06/2015, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920 μέσω του ειδικού αποθεματικού που δημιουργήθηκε μετά την προαναφερθείσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 388.510.531,80.

Το ύψος του αποθεματικού μετά τη διαγραφή ζημιών διαμορφώνεται σε 229.941.036,11 το οποίο ελεύθερο φορολογικών βαρών, δύναται να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Τράπεζας.
Οι ως άνω αποφάσεις εγκρίθηκαν και με την από 22.11.2015 Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε €120.998.208,20, διαιρούμενο σε 69.327.361 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστης αντίστοιχα.

Την 26.11.2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ. 121553 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το “Χ.Α.”), στη συνεδρίασή του της 27.11.2015, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 69.327.361 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €5,90400001090479000 η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 1.364.362.467 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών από €5,90400001090479000 σε €0,30 ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €388.510.531,80 κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα.

Σημειώνεται ότι πριν από το reverse split σύμφωνα με απόφαση της από 22.11.2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό 356.050.018,10 ευρώ και αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετοχής σε 0,5609643893846580 ευρώ με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω διαγραφής ζημιών ύψους 356.050.018,10 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής.

Τα κλάσματα των μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split δεν θα συμμετάσχουν στην αποφασισθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της 22.11.2015 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης των κλασμάτων αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα λάβει απόφαση σε μελλοντική συνεδρίασή του.

Με απόφαση της Τράπεζας, η Δευτέρα 30.11.2015 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 1.364.362.467 κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. Από την επόμενη εργάσιμη, Τρίτη 01.12.2015, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Δικαιούχοι των νέων μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ‘Αύλων Τίτλων (εφεξής το “Σ.Α.Τ.”) ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Τετάρτη 02.12.2015 (Record Date).

Ως ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης των 69.327.361 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,30 ανά μετοχή, ορίζεται η Παρασκευή 04.12.2015.
Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 69.327.361 κοινές ονομαστικές μετοχές.
Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της Διεύθυνσης Θεματοφυλακής και Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας στα τηλ. 210 3669261, 210 3669265, 210 3669266, κα. Ντούσκου και κος Μπάρλας.
Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

{{-PCOUNT-}}12{{-PCOUNT-}}

Ακολουθήστε την Espresso στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ MOBILE APP ΤΗΣ ESPRESSO

spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Βγήκε με τη ρόμπα της στο Κολωνάκι για να αγοράσει τσιγάρα και μια σφουγγαρίστρα

Η γνωστή ηθοποιός μένει στο κέντρο της Αθήνας και...

Κι όμως αυτό το ζευγάρι της ελληνικής σόουμπιζ έχει 30 χρόνια διαφορά και δεν φαίνεται καθόλου

Ο γνωστός πρωταγωνιστής βγήκε για ψώνια στο κέντρο της...

Τους «τσακώσαμε» στο κέντρο της Αθήνας – Κι όμως δεν είναι ζευγάρι αλλά πατέρας με κόρη

Βλέποντας κάποιος τον γοητευτικό κύριο με τη νεαρή κοπέλα...

Συγκλονίζει ο Τέρης Χρυσός: «Θέλω να πεθάνω για να λυτρωθώ»

Κραυγή απόγνωσης και απελπισίας από τον τραγουδιστή Τέρη Χρυσό...

Ερωτευμένη η Κατερίνα Ζαρίφη – Ξεκίνησε διαδικασία υιοθεσίας παιδιού

Νέα δεδομένα στην προσωπική ζωή της Κατερίνας Ζαρίφη.Η παρουσιάστρια...

Κούκλα από μικρή η γνωστή ηθοποιός

Η όμορφη μικρούλα της φωτογραφίας πόζαρε μερικά χρόνια πριν...

Μία κούκλα η κόρη Έλληνα πρωταγωνιστή – Η εμφάνιση στην πρεμιέρα του

Η όμορφη δεσποινίδα είναι κόρη Έλληνα πρωταγωνιστή.Ο πατέρας της...